3 A 86 Pulver

Plantenadditieven met plantaardige stoffen

Voor de productie van 3 A86  halen we drie verschillende soorten algen uit de zee. Deze worden voorzichtig gedroogd, gemengd en vervolgens via een speciaal proces microfijn gemalen en verpakt in plastic zakken.

 3 A86  heeft drie effecten:

  •  Minerale zouten bundelen en verspreiden zonlicht
  •  Bladeren worden warm, chlorofylproductie neemt toe
  •  De stofwisseling is verrijkt met vitale stoffen

Dit betekent in detail:

3 A86  is een planttonicum dat een blijvend effect heeft op de stofwisseling en wortelvorming van de plant. Groei, gezondheid en veerkracht worden positief bevorderd.

3 A86  wordt gebruikt in het spuitproces en kan worden gemengd en toegepast met alle in de handel verkrijgbare pesticiden en spuitmiddelen.

Met 3 A86 kunnen planten weersstress (droogte, kou, te veel water) en groeidepressies gemakkelijker overwinnen .

3 A86  bevordert de vroege, diepe en uitgebreide verankering van de cultuur. Dit verhoogt het vermogen tot opname van voedingsstoffen en water, waardoor een betere benutting van de mest wordt gegarandeerd. Kwaliteit en rendement worden verhoogd en dragen zo bij aan een positief bedrijfsresultaat.

3 A86  bestaat uitsluitend uit natuurlijke grondstoffen uit zee. De ideale samenstelling van micronutriënten, mineralen en sporenelementen, evenals vitamines en enzymen, lanthaniden en groeistimulerende middelen, gegeven door de natuur, voeden en bevorderen het vitale bodemleven. De afbraak van humus wordt vertraagd. De toegenomen wortelmassa (tot 30% meer) zorgt voor meer organische stof in de bodem. Dit dient als voedsel voor wormen en micro-organismen, die in toenemende mate de gezonde, voedselrijke en vitale humus produceren die de planten nodig hebben. De regeneratie van de bodem wordt op lange termijn positief beïnvloed.